WWISE (Wave Works Interactive Sound Engine)

WWISE är Audiokinetic’s mjukvaruprogram för interaktiv media video-spel.
Köptes upp av Sony 2019.
Läs mer på länken här.