Disney Infinity figurer


Disney infinity är Disneys spelsystem med fysiska Disney Infinity figurerna som placeras på portal för att aktivera dem i spelet.
Observera att portal och spelet Disney infinity krävs!