Arena fighter

Här listar vi våra spel av Fighting karaktär, där du möter en eller flera på en arena.
Tex. Street Fighter och Mortal Kombat-serierna