RPG spel eller som förkortningen betyder (Role Playing Game) är spel där din karaktär kan utvecklas under spelets gång. Antingen via saker som XP (Experience points) och moraliska val.
Spelgenren har många underkategorier som tex. JRPG och MMORPG.