Ett Metascore på 14 är väldigt dåligt!

Metascore är baserat på ett snitt av upp till hundratals internationella och professionella spelrecensioner och brukar ge en rätt så rättvis och sammantagen bild av spelet då det släpptes.