Rare

Rare ltd är en spelutvecklare från Storbritannien, som från början när de 1982 startade hette Ultimate Play The Game, men sedan bytte namn till Rare.
I början av sin era tillverkade de spel till mikrodatorerna tex. C64, Sinclair och BBC.
Efter det började de exklusivt göra spel till Nintendo, och fick där ett kraftigt genomslag med serien Donkey Kong Country till SNES.

Sedan 2002 gör Rare spel till Xbox.

Follow by Email